PROIECT

 

DETALIILE PROIECTULUI

Titlu: „Sport Power: Promoting Sport for Women Empowerment” – WomEmp
Duarata proiectului: ianuarie 2020 – iunie 2021
Program: Erasmus + Sport – Small Collaborative Partnership
Acordul nr: 613468-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

DESCRIEREA PROIECTULUI

În sport, precum și în alte domenii sociale și profesionale, femeilor le este încă greu să se facă recunoscute, în ciuda succeselor numeroase și incontestabile. Sportul poate fi o forță motrice pentru abilitățile femeilor, pentru participarea lor la viața socială și culturală, dezvoltând abilități esențiale de viață, creșterea stimei de sine și permițându-le să facă alegeri în ceea ce privește viața lor. De asemenea, ar putea ajuta la combaterea discriminării și a violenței împotriva femeilor, care este un fenomen din ce în ce mai crescut în societatea noastră actuală. După o analiză a nevoilor efectuată împreună cu profesioniști, voluntari și beneficiari ai organizațiilor
partenere, am decis să prezentăm acest proiect, „Sport Power: Promovarea sportului pentru emanciparea femeilor”.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Promovarea egalității de șanse și a conștientizării importanței activității fizice pentru
  îmbunătățirea sănătății prin participarea sporită la activitățile sportive și accesul egal la sport
  pentru toți;
 • Îmbunătățirea competențelor cheie ale profesioniștilor și voluntarilor organizațiilor partenere și
  a altor părți interesate, care doresc să instruiască, să pregătească și să gestioneze activitățile
  sportive, crescând participarea femeilor, obținând egalitatea de gen și eliminând stereotipurile de
  gen, cu accent pe dezvoltarea abilităților de mentorat;
 •  Promovarea participării femeilor la activități sportive ca instrument pentru dezvoltarea
  competențelor lor transversale, a abilităților soft și a abilităților pentru inserție profesională, cum ar fi comunicarea, abilitățile de negociere și conducere, toate acestea fiind esențiale pentru abilitarea femeilor;
 • Să promoveze conexiunile și schimbul de bune practici între organizațiile din domeniul sportului, interesate de promovarea participării femeilor, îmbunătățirea echității de gen;
 • Crearea unei rețele de organizații din patru țări, promovând pregătirea, pregătirea și managementul profesioniștilor și voluntarilor din domeniul sportului, atât la nivel local, național, cât și internațional.

 

TARGET-UL (Ținta)PROIECTULUI / OBIECTIVUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Femei tinere și bărbați care practică sport, femei în general și profesioniști / voluntari sportivi care lucrează cu femei.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Întâlnire transnațională de coordonare la Vaslui (România)

Activități locale I

 • Analiza situației egalității de șanse în domeniul sportului în societatea actuală a fiecărei țări partenere
 • Cartografierea tuturor părților interesate implicate
 • Întâlniri locale între părțile interesate publice și private în domeniul tineretului, sportului, egalității de șanse, antrenamentului și participării civice
 • Identificarea și analiza programelor specifice de antrenament sportiv și a bunelor practici pentru antrenori și sportivi, cu accent pe egalitatea de gen, la nivel local

Seminar internațional la Marsciano și Trevi (Italia)

Ținta seminarului este responsabilul organizațiilor partenere și al tinerilor lucrători din domeniul
sportului.
Acesta va avea următoarele obiective:

 • Punerea în comun a informațiilor analizate și colectate de fiecare dintre parteneri în timpul activităților locale I;
 • Încurajarea cooperării și a schimbului de cunoștințe, bune practici și competențe în promovarea
  egalității de șanse în sport între organizațiile partenere;
 • Crearea unui program de formare standard, cu conținutul de bază și obiectivele de învățare
  axate pe egalitatea de șanse și abilitarea femeilor, astfel încât fiecare dintre parteneri să îl poată
  valida și adapta ulterior la realitatea lor specifică.

Activități locale II

 •  Întâlniri în fiecare țară parteneră cu instructori, profesioniști sportivi, responsabili de instituții și organizații care au legătură cu acest subiect, pentru a împărtăși rezultatele Seminarului.
 • Ateliere / Activități practice în fiecare țară parteneră cu antrenori sportivi și instructori care doresc să fie instruiți în domeniul egalității de șanse în sport.
  Obiectiv: punerea în practică și adaptarea unui set de instrumente.
 • Evaluare locală a activităților și reuniunea de evaluare online între parteneri

Conferința finală în Malaga, (Spania)
Conferința finală va fi un eveniment transnațional de multiplicare care își propune următoarele
obiective:

 • Prezentarea proiectului, a activităților și a rezultatelor
 • Evaluarea finală a proiectului.

 

REZULTATELE PROIECTULUI

 • Set de instrumente privind emanciparea femeilor și metodologii care să promoveze egalitatea de gen.
 • Pagina web a proiectului, în mai multe limbi care conține toate materialele, informațiile și instrumentele folosite și dezvoltate în cadrul activităților la nivel local și a seminarului internațional.
 • Video cu fotografii și înregistrări video a tuturor activităților desfășurate pe perioada proiectului.
Share this: